Az oldal csak portré módban használható.
Kérjük forgasd el az eszközöd!

Adatvédelem

Az Ön adatainak védelme elsődleges fontosságú a DreamVision47 számára. Ez a dokumentum a DreamVision47 által működtetett weboldalt (www.dv47.hu) által biztosított egyéb szolgáltatások adatkezelési gyakorlatát ismerteti. A weblapra és az egyéb szolgáltatásokra összefoglaló néven “Szolgáltatás”-ként hivatkozunk. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk, és betartunk. A DreamVision47 adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:- 2016. évi GDPR (EU) 2016/679 rendelete természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,
- 2011. évi CXII.törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „Infotv.”)
- a természetesszemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)
- 1995. évi CXIX.törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.),
- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),
- 2001. évi CVIII.törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),
- 2003. évi C. törvény– az elektronikus hírközlésről (Eht.),
- 2008. évi XLVIII.törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyeskorlátairól (Grt.),

A weboldal tartalmazhat linkeket, amik átvezethetnek olyan, egyéb szolgáltató weboldalára, ahol ez a nyilatkozat/gyakorlat nem érvényes.

1. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása
A vállalkozás működtetéséhez és szolgáltatásaink nyújtásához bizonyos információkra, adatokra van szükségünk. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával biztosít minket arról, hogy elolvasta és megértette az adatkezelési gyakorlatunkat és azt, hogy miként gyűjthetjük és használhatjuk az Ön adatait.

Ha Ön nem ért egyet az Adatkezelési tájékoztatónkkal, meg kell kérjük, hogy ne használja szolgáltatásainkat.

2. Az adatkezeléselvei
A Szolgáltatás használata során különböző módokon gyűjthetünk, illetve kérhetünk be adatokat. Törekszünk arra, hogy adatkezelésünk jogszerű, tisztességes és megfelelő jogalapon nyugvó legyen. Csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés meghatározott, egyértelmű és jogszerű céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és ezáltal a cél elérésére alkalmas. Ügyelünk arra, hogy adataink lehetőség szerint pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, valamint személyes adatait olyan formában tároljuk, ami az Ön azonosítását csak adatai kezelése céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Bizonyos információk megosztásáról Ön dönthet, de kérhetjük olyan adatok megadására is, amelyek elengedhetetlenek a Szolgáltatás használatához.

3. A weboldal által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
Az Önről gyűjtött adatokat különböző célokra használhatjuk fel. Az adatkezelés az alábbi jogalapoknak megfelelően történik:

a) Ajánlatkérés, érdeklődés Szolgáltatásaink iránt honlapon, személyesen, telefonon, e-mailben vagy más módon:
1. Ajánlatkérése során Önnek a következő személyes adatokat kell megadnia: név, e-mail cím, telefonszám, érdeklődés tárgya.
2. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatások iránt érdeklődőkkel, tájékoztatás, érdeklődés pontosítása, személyre szabott ajánlat küldése.
3. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
4. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

b) Hírlevélre feliratkozás (honlapunkon a feliratkozó szekcióban, ajánlatkérés, illetve személyesen, telefonon, szóban, írásban, emailben):
1. Hírlevél feliratkozás során a következő személyes adataira van szükségünk: e-mail cím, feliratkozás dátuma. A megadott személyesadatok valódiságáért Ön felel.
2. Az e-mail cím megadása elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez. A DreamVision47 a hírlevélre feliratkozóknak újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírlevelet és elektronikus direkt marketing üzeneteket kézbesít.
3. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
4. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. Hírleveleink alján minden esetben szerepel a leiratkozás link, ahol bármikor leiratkozhat.
5. A hírlevél küldéstechnológiai hátterét a Mailchimp (www.mailchimp.com) biztosítja, aki adatfeldolgozóként szerverén tárolja a feliratkozók adatait, és online felületén lehetővé teszi hírlevelek kiküldését.

c) Automatikusan gyűjtött információ:
Weboldalunk használata során további automatikus adatokat gyűjthetünk Önről, elsősorban GoogleAnalytics és Google Adwords szolgáltatások használata során. Ez lehet például IP cím, egyedi eszköz azonosító, cookie adatok, referrer információ, a látogatás dátuma és ideje, a használt eszköz, program vagy böngésző, az eszköz operációs rendszerének típusa, verziószáma és nyelvi beállításai. A kattintásokról, a meglátogatott oldalakról, keresésekről és egyéb oldalon végzett tevékenységeiről is gyűjthetünk információt. Földrajzi helyzetére vonatkozóan is kaphatunk információt IP cím alapján, illetve akkor, ha ezt az eszköz segítségével engedélyezi. A különböző számítógépekről és eszközökről folytatott tevékenységeket, gyűjtött adatokat összesíthetjük. Ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy a visszaéléseket megakadályozzuk, megőrizzük Szolgáltatásunk biztonságos működését, elemezzük és megértsük azt, hogy a Szolgáltatás miként működik látogatóink számára.

d) Egyéb információk:
További adatokat oszthat meg velünk akkor, amikor űrlapot tölt ki, kérdőívekre válaszol, visszajelzést küld számunkra, illetve promóciókban, nyereményjátékokban vesz részt. Ilyen esetben az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés hozzájárulása visszavonásáig tart.

e) Harmadik féltől származó információk:
Olyan információkat is gyűjthetünk, amelyeket mások adtak meg Önről a Szolgáltatás használata során (pl. közösségi oldalak). Felhasználhatunk más forrásból megismert információkat is és ezeket összesíthetjük az általunk gyűjtött adatokkal. A Szolgáltató nem felel a harmadik fél adatkezelési irányelveiért, saját adatkezelési gyakorlatáról a harmadik fél tud tájékoztatást adni.

4. Adatok felhasználása, továbbítása, közzététele
Az Önről gyűjtött adatokat különböző célokra használhatjuk fel. Az adatkezelés az alábbi jogalapoknak megfelelően történik:
·  Szerződés betartása, szolgáltatás biztosítása: A személyes adataira szükségünk lehet a közöttünk levő szerződés betartásához, illetve hogy biztosítani tudjuk Önnek a szolgáltatásainkat.
·  Hozzájárulás: A személyes adatainak felhasználásához kérhetjük az Önhozzájárulását például annak érdekében, hogy azokat marketing célokra használhassuk fel. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
·  Indokolt esetek: Indokolt esetekben felhasználhatjuk személyes adatait, például arra, hogy fejlesszük, javítsuk szolgáltatásaink működését, és hogy a lehető leghasznosabb tartalmakkal találkozzon weboldalunkon, e-mail értesítőinkben, hírleveleinkben. Továbbá felhasználhatjuk személyes adatait adminisztratív, illetve jogi okokból is.
· A rendelkezésünkre álló adatokat felhasználhatjuk azonosítási, hitelesítési, számlázási és fizetési okokból, célzott online és offline marketing lebonyolítása céljából. Hasonló okokból Szolgáltatásainkat promotáló hirdetéseket futtathatunk különböző platformokon, beleértve a Facebook és a Google hirdetésirendszereit.
· Törvényileg előírt okok, biztonság: Személyes adatait megoszthatjuk felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel. Emellett egyes esetekben jogi viták kezeléséhez és megoldásához is szükségünk lehet az Ön adataira. Ezek lehetnek például jogviták, törvényi és szabályozó szervek általi vizsgálatok. Ezt kizárólag olyan mértékben tesszük meg, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
·  Összesített adatok: Partnereinkkel megoszthatunk összesített adatokat is. Ennek során a felhasználóinktól származó adatokat úgy összesítjük, hogy azok a továbbiakban már nem alkalmasak felhasználóink azonosítására. Ezeket demográfiai elemzésekre, marketing, hirdetési és egyéb üzleti célokra kerülnek felhasználásra.
·  Harmadik felek: Harmadik féltől származó bővítmények is gyűjthetnek adatokat arról, hogy miként használja Szolgáltatásainkat. Ezek a tevékenységek a harmadik fél adatkezelési gyakorlatának részei. Továbbá használhatunk harmadik fél által biztosított cookie-kat és hasonló technológiákat marketingcélokra is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor harmadik fél szolgáltatását veszi figyelembe, akkor az adatai az ő adatkezelési gyakorlatának megfelelően kerülnek felhasználásra. Minden olyan kérdésre, amely az Ön adatainak kezelését érinti, ilyen esetben a harmadik fél tud megfelelő tájékoztatást adni. Ezek a tevékenységek azon jogos érdekünket szolgálják, hogy olyan marketing tevékenységet folytassunk, amelyekkel Önt érdeklő termékeket és szolgáltatásokat ajánlhatunk a figyelmébe. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bármikor kérheti adatainak ilyen célokra történő felhasználásának tiltását a cookie beállítások módosításával. Erről bővebben a Cookie irányelvünkben tájékozódhat. Ezek az adatkezelési irányelvek nem terjednek ki azon harmadik felek tevékenységeire, amelyeket a Szolgáltató nem tulajdonol, nem kontrollál vagy olyan személyek tevékenységére, akik nem állnak a Szolgáltató alkalmazásában vagy irányítása alatt. Ezen adatkezelési gyakorlatokért a DreamVision47 nem felel és azokért nem tehetőfelelőssé. Javasoljuk, hogy tekintse át ezen szolgáltatók adatkezelési nyilatkozatát.

5. Kommunikáció
A DreamVision47 időnként kapcsolatba léphet Önnel. Elsősorban ezeket az üzenteket e-mail formájában juttatjuk el Önnek, ezért fontos, hogy olyan naprakész e-mail címet adjon meg kapcsolattartási adatként, amelyen keresztül elérhetjük Önt. Amennyiben ehhez hozzájárult, egyéb kommunikációs csatornákon is felvehetjük Önnel a kapcsolatot (telefon, sms, whatsapp) ügyfélszolgálati segítségnyújtás céljából vagy hogy olyan termékeket, szolgáltatásokat, funkciókat ajánljunk a figyelmébe, amelyek érdekelhetik Önt. Amikor Oldalunkon hírlevélre iratkozik fel, tájékoztatjuk és hozzájárulását kérjük, hogy időnként marketing célú üzeneteket küldhessünk Önnek. Az ilyen jellegű üzenetekről bármikor le tud iratkozni az üzenetben található leiratkozás linkre kattintva.

6. Biztonság
Személyes adatainak védelme kiemelten fontos számunkra, és tiszteletben tartjuk információs önrendelkezési jogát is. A DreamVision47 az Ön személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan ésszerű biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely adatai biztonságát garantálja.

7. Az Ön jogai
Kérésére a DreamVision47 köteles tájékoztatást adni arra vonatkozólag, hogy kezeli-e (vagy sem) személyes adatait. Kizárólag az Önre vonatkozó személyes adatokról kérhet visszajelzést, a tájékoztatás nem terjed ki az anonim adatokra, de magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat is.

A DreamVision47 kérésére hozzáférést és másolatot biztosít személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér személyes adatairól, a DreamVision47 ésszerű díjat számíthat fel Önnek kérése teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére. ·  Személyes adatok kezelése: Adatai törlését, módosítását, kiegészítését, illetve adatai kezelésének korlátozását bármikor kérheti tőlünk az felkérésünkkel. Kérésének megfelelően – amennyiben az nem jogellenes – töröljük, illetve helyesbítjük személyes adatait, továbbá kéréséről tájékoztatjuk az érintett címzetteket is (ha vannak ilyenek). A DreamVision47 azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatokhelyes biteséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
·  Adatmegőrzés: A DreamVision47 addig őrzi meg az adatait, amíg azok szükségesek az adatkezelési irányelveink betartásához, a Szolgáltatásunk biztosításához, illetve addig, amíg nem kéri személyes adatainak törlését. Továbbá megőrizhetjük és felhasználhatjuk az adatait oly mértékben, amellyel jogi kötelezettségeinknek eleget tudunk tenni.
·  Adathordozás: Ön jogosult arra, hogy a DreamVision47 rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) az Adatkezelőt, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy a szerződésteljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált formában történik.

8. Hozzájárulás visszavonása
Bizonyos esetekben korlátozhatja, hogy milyen módon használjuk fel a személyes adatait, illetve hozzájárulását visszavonhatja felkeresésünkkel, meghatározva, hogy mely hozzájárulását kívánja visszavonni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti tevékenységek jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását követően nem használjuk fel ezen célokra a személyes adatait, kivéve ha az törvényileg rögzített kötelességünk vagy jogi okokból szükséges. Ahol az adatait marketing célokra használjuk fel, a leiratkozás funkciót használva illetve felkeresve minket lehetősége van hozzájárulásának visszavonására. Kizárólag azokat az adatait nem töröljük, amelyeket kötelesek vagyunk megőrizni.

9. Változtatások
Az Adatvédelmi nyilatkozatot időnként módosíthatjuk. A lényeges változtatásokra a következőmódok valamelyikén hívjuk fel a figyelmét: felhívást jelenítünk meg a Szolgáltatás használata közben vagy értesítőt küldünk Önnek pl. e-mail formájában, illetve a változásokat közzétesszük Oldalunkon. Javasoljuk, hogy időnként látogasson vissza és ellenőrizze az esetleges módosításokat.

10. Elérhetőség
A DreamVision47 felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok pontos betartására. Amennyiben bármilyen észrevétele, javaslata van az Adatkezelési nyilatkozattal vagy a DreamVision47 adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot weboldalunk Kapcsolat menü-pontjában található elérhetőségeink egyikén.